header object

In de maanden september tot en met april wordt catechisatie gegeven. Dit gebeurt gezamenlijk met de gemeente van Scheveningen. Daar worden ook de lessen gegeven. De indeling van de drie groepen is 12 t/m 15 jaar, 16 t/m 18 jaar, 19 en ouder. Daarnaast wordt de belijdeniscatechisatie verzorgd door de consulent.

­