header object

Bij een ontruiming heeft de ontruimingscommissie de leiding. Hiervoor is een ontruimingsplan opgesteld dat als doel heeft de ontruiming zoveel mogelijk ordelijk en doelmatig te laten verlopen. De EHBO-commissie verzorgt zo nodig eerste medische hulp tijdens activiteiten in het kerkgebouw. Diaken De Boer is voorzitter van deze commissie.

De leden van de commissie zijn:

W.M. Baak, P.C. de Gier, H.E. de Gier - Treur, E. Lubbers, J. Weststrate en P. van Winkelen.
Kinder-EHBO wordt verzorgd door M.I. Blok - Twigt of W.M. Baak.

Download hier het ontruimingsplan

­