header object

"Timotheüs" is de naam van de studievereniging van onze kerk. Deze naam is ontleend aan de Bijbelse figuur Timotheüs, die een leerling van de apostel Paulus was en veel bezig was met het Woord van God. En dat is precies wat we als vereniging willen zijn - leerlingen van Paulus en de andere Bijbelschrijvers - en wat we als vereniging willen doen - bezig zijn met het Woord van God en de dingen die daarmee samenhangen.

Vanaf september tot juni komen we als vereniging elke maand bij elkaar op een woensdagavond. Tijdens deze bijeenkomsten, van 20.00 tot 22.00 uur, bespreken we met elkaar een breed scala aan onderwerpen, meestal gecentreerd rondom een jaarthema.

Zo hebben we de achterliggende jaren Bijbelstudies gedaan, de Institutie van Johannes Calvijn (het belangrijkste boek van deze grondlegger van het protestantisme) bestudeerd en nagedacht over meer praktische onderwerpen, zoals ons leven als christenen in de huidige maatschappij.

Het huidige seizoen behandelen we het bijbelboek Prediker. Een wat minder bekend boek maar erg interessant om met elkaar te bestuderen. 

Alle leden en bezoekers (vanaf ongeveer 20 jaar) van onze kerk en van onze zustergemeente, de Eben-Haëzerkerk in Scheveningen, zijn van harte welkom om met ons mee te doen! De data en de onderwerpen van de avonden worden altijd aangekondigd in de kerkbode en in de agenda op deze website.

­