header object


tekst bethanieDe Gereformeerde Gemeente Den Haag is een Christelijke gemeente die gevestigd is in het centrum van de hofstad. Onze gemeente bestaat al sinds 1923 en behoort tot het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten. Dit kerkgenootschap telt ongeveer 155 gemeenten met in totaal zo'n 100.000 leden.

Sinds 1934 komen wij bij elkaar in de Bethaniëkerk aan de Oude Boomgaardstraat in Den Haag. We kunnen zeggen dat wij ons thuis voelen midden in Den Haag. Er staat op deze plek al een kerk sinds 1858, het huidige gebouw dateert uit 1986. Het eerste gebouw kreeg de bijnaam 'armenkerk'. De huidige naam van het gebouw herinnert hieraan. Bethanië betekent 'huis van de armen'. Onze gemeente telt ongeveer 170 leden en doopleden.

Op zondag houdt de gemeente twee kerkdiensten waarbij de gemeente als geheel bij elkaar komt. Daarnaast wordt het kerkgebouw doordeweeks gebruikt voor verschillende verenigingen, zoals bijvoorbeeld een vrouwenvereniging en een studievereniging. Onder het menu 'Gemeenteleven' kunt u meer lezen over de verschillende verenigingen in onze gemeente.


gereformeerde Gemeente Den HaagOnze gemeente in Den Haag behoort tot het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten. Dit kerkverband is voortgekomen uit de Afscheiding van de Hervormde Kerk van 1834. In 1907 verenigden de Kruisgemeenten en de Ledeboeriaanse Gemeenten zich onder leiding van ds. G.H. Kersten tot een nieuw kerkverband, de Gereformeerde Gemeenten. Ds. G.H. Kersten was een krachtige promotor van deze vereniging. Ook nadien is deze predikant van grote betekenis geweest voor dit kerkverband.

De Gereformeerde Gemeenten voelen zich nauw verbonden aan de Reformatie en de Nadere Reformatie. Het kerkgenootschap staat in een bevindelijke traditie, dit wil zeggen dat er veel aandacht is voor een persoonlijke doorleving van de zegeningen die God ons in Zijn Woord onthult.

Onze 'Haagse' gemeente heeft zich in 1923 aangesloten bij het kerkverband van de Geformeerde Gemeenten. Instituering vond plaats door ds. W. de Hengst. Tot 1934 werden er diensten gehouden in het kerkgebouw aan de Zoutkeetsingel. Begin 1934 werd de Bethelhemkerk aan de Oude Boomgaardstraat aangekocht. In 1986 is dit gebouw vervangen door het huidige kerkgebouw. Deze kerk telt ongeveer 300 zitplaatsen.

gg2

Vanwege de groei van de gemeente is in 1959 een tweede Gereformeerde Gemeente in Den Haag opgericht. De 'Geformeerde Gemeente Den Haag-Zuid' is in dit jaar door ds. K. de Gier geïnstitueerd. Al snel kreeg deze gemeente een eigen kerkgebouw aan de Leyweg. De gemeente die kerkte aan de Oude Boomgaardstraat heette vanaf toen Den Haag-Centrum.

Aan het eind van de 20e eeuw kregen beide gemeenten te maken met een teruglopend ledenaantal. Om deze reden zijn Den Haag Centrum en Den Haag Zuid in het jaar 2000 gefuseerd. Nu telt de gemeente ongeveer 170 leden en doopleden.

Sinds het ontstaan hebben verschillende predikanten onze gemeente gediend:

  • Ds. P. Honkoop (1933-1947)
  • Ds. K. de Gier (1953-1975 en 1980-1997, Den Haag Centrum)
  • Ds. F. Harinck (1969-1985, Den Haag Zuid)
  • Ds. J. Driessen (2002-2009)

Momenteel is onze gemeente vacant (geen eigen predikant). Wel gaat er op de meeste zondagen minimaal in één dienst een predikant voor.

Meer informatie over de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente in Den Haag is te vinden in het boek 'Eben-Haëzer, geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente van Den Haag en Scheveningen', Drs. J. Schipper, Utrecht 1982.

Tijdens een kerkdienst komt de hele gemeente bij elkaar om te bidden, te zingen en naar de uitleg van de Bijbel te luisteren. In alles wil de gemeente zich tot God richten. De kerkdienst ggdenhaag026begint dan ook met gebed om Gods hulp bij het samenzijn. Daarna worden er samen psalmen (Bijbelse liederen) gezongen. Hieringgdenhaag015 bezingen we Gods grootheid en goedheid, en geven we uitdrukking aan gevoelens van verdriet en vreugde, van hoop en verwondering.

Ook het gezamenlijke gebed vormt een belangrijk deel van de kerkdienst. De predikant spreekt namens de gemeente tot God en vraagt om Zijn zegen. In het gebed worden ook concrete zorgen van de gemeente als geheel en van de leden persoonlijk aan God voorgelegd. Ook danken we God voor het vele goede wat wij van Hem krijgen.

Niet alleen wordt er tijdens de dienst door de gemeente tot God gebeden, God spreekt ook tot de ggdenhaag023gemeente. Dat gebeurt door het lezen van de Bijbel en het luisteren naar de preek. De predikant heeft hiervoor een gedeelte uitgekozen dat hij aan de gemeente uitlegt. Namens God spreekt hij de gemeente aan en vertelt wat het Bijbelgedeelte persoonlijk voor ons betekent. De Bijbel wijst ons de goede weg voor ons leven hier en nu, maar ook voor de toekomst. Aan het einde van de kerkdienst krijgt de gemeente de zegen van God. Dat verwijst naar Gods hulp en bijstand die wij in alles nodig hebben.

Uiteraard bent u hartelijk welkom om een kerkdienst in onze gemeente bij te wonen, meer praktische informatie hierover kunt u hier vinden. U kunt ook alvast nader kennismaken met de gemeente door via internet een kerkdienst te beluisteren.

Onze gemeente wil er ook zijn voor mensen uit de buurt en andere mensen waarmee wij in aanraking komen. Graag komen wij in contact met mensen die bezig zijn met vragen rond het bestaan van God en de zin van ons leven. Naast het feit dat onze kerkdeuren elke zondag voor u open staan, organiseren we verschillende andere activiteiten waar u welkom bent, zoals bijvoorbeeld het jaarlijkse kinderkerstfeest en een verkoping in het kerkgebouw.

Hiernaast zijn er ook activiteiten die zijn gericht zijn op mensen van buiten de gemeente. Als u meer te weten wilt komen over de Bijbel en het Christelijk geloof kunnen wij u een mondelinge Bijbelcursus aanbieden in het Inloophuis het Kompas. Hier kunt u in kleine cursusgroepen kennis maken met het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Ook is er een mogelijkheid voor het volgen van een schriftelijke Bijbelcursus.

Voor kinderen is er eens in de twee weken op zaterdagmorgen een kinderbijbelclub in ons kerkgebouw. Samen luisteren we naar een verhaal uit de Bijbel, maken we een mooi knutselwerk en doen we allerlei spelletjes. Hartelijk welkom op kinderclub De Ark! In de agenda kan er meer gelezen worden over de komende clubmorgens.

Mocht u willen deelnemen aan de hierboven genoemde activiteiten, of behoefte hebben aan nadere informatie, dan kunt u contact opnemen met de heer Van Winkelen, onze contactpersoon voor externen.


Startpagina Gereformeerde Gemeente

Centraal Bureau Gereformeerde Gemeenten

Gereformeerde Gemeente Scheveningen

Zending Gereformeerde Gemeente

Jeugdbond Gereformeerde Gemeente

Deputaatschap Bijzondere Noden

Prekenweb website met preken om te beluisteren

Ger. Gem. Info een informatieve website over de Gereformeerde Gemeenten

Online Bijbel en Psalmen, Gezangen, Catechismus en alle overige belijdenisgeschriften

Inloophuis Het Kompas informatie over het inloophuis in Den Haag

Familie Rodenburg (MAF) website van de familie Rodenburg

­