header object


gereformeerde Gemeente Den HaagOnze gemeente in Den Haag behoort tot het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten. Dit kerkverband is voortgekomen uit de Afscheiding van de Hervormde Kerk van 1834. In 1907 verenigden de Kruisgemeenten en de Ledeboeriaanse Gemeenten zich onder leiding van ds. G.H. Kersten tot een nieuw kerkverband, de Gereformeerde Gemeenten. Ds. G.H. Kersten was een krachtige promotor van deze vereniging. Ook nadien is deze predikant van grote betekenis geweest voor dit kerkverband.

De Gereformeerde Gemeenten voelen zich nauw verbonden aan de Reformatie en de Nadere Reformatie. Het kerkgenootschap staat in een bevindelijke traditie, dit wil zeggen dat er veel aandacht is voor een persoonlijke doorleving van de zegeningen die God ons in Zijn Woord onthult.

Onze 'Haagse' gemeente heeft zich in 1923 aangesloten bij het kerkverband van de Geformeerde Gemeenten. Instituering vond plaats door ds. W. de Hengst. Tot 1934 werden er diensten gehouden in het kerkgebouw aan de Zoutkeetsingel. Begin 1934 werd de Bethelhemkerk aan de Oude Boomgaardstraat aangekocht. In 1986 is dit gebouw vervangen door het huidige kerkgebouw. Deze kerk telt ongeveer 300 zitplaatsen.

gg2

Vanwege de groei van de gemeente is in 1959 een tweede Gereformeerde Gemeente in Den Haag opgericht. De 'Geformeerde Gemeente Den Haag-Zuid' is in dit jaar door ds. K. de Gier geïnstitueerd. Al snel kreeg deze gemeente een eigen kerkgebouw aan de Leyweg. De gemeente die kerkte aan de Oude Boomgaardstraat heette vanaf toen Den Haag-Centrum.

Aan het eind van de 20e eeuw kregen beide gemeenten te maken met een teruglopend ledenaantal. Om deze reden zijn Den Haag Centrum en Den Haag Zuid in het jaar 2000 gefuseerd. Nu telt de gemeente ongeveer 170 leden en doopleden.

Sinds het ontstaan hebben verschillende predikanten onze gemeente gediend:

  • Ds. P. Honkoop (1933-1947)
  • Ds. K. de Gier (1953-1975 en 1980-1997, Den Haag Centrum)
  • Ds. F. Harinck (1969-1985, Den Haag Zuid)
  • Ds. J. Driessen (2002-2009)

Momenteel is onze gemeente vacant (geen eigen predikant). Wel gaat er op de meeste zondagen minimaal in één dienst een predikant voor.

Meer informatie over de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente in Den Haag is te vinden in het boek 'Eben-Haëzer, geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente van Den Haag en Scheveningen', Drs. J. Schipper, Utrecht 1982.

­